Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020”
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

30.10.2019.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
Projekt „IZVOZ-taste for EU“

S datumom 24.10.2019. godine tvrtka „Marex-gel“ d.o.o. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u visini od 155.098,65 kn za provedbu aktivnosti u razdoblju od 10.09.2019. do 09.09.2020. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta tj. posredničkim tijelom razine 1 i s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije tj. posredničkim tijelom razine 2.

Ukupna vrijednost Projekta obuhvaća aktivnosti u visini potrebnih sredstava od 224.858,52 kn raspoređenih na sljedeće aktivnosti:

  • Promidžba i vidljivost u trajanju od 12 mjeseci za vrijeme cijelog perioda Projekta, s djelovanjem u području ažuriranja www stranice i objavljivanja kontinuiranih informacija o tijeku Projekta te izrade dizajna i tiskanja plakata za informiranje djelatnika, partnera te javnosti o tematskoj cjelini Projekta.
  • Upravljanje projektom u trajanju za vrijeme cijelog perioda Projekta od 12 mjeseci, s angažmanom aktivnosti djelatnika tvrtke u administrativnim i upravljačkim poslovima.
  • Izrada promotivnih materijala za nastupe na međunarodnim sajmovima u trajanju od 6 mjeseci od početka provedbe Projekta raspoređenih na aktivnosti prevođenja i lektoriranja, dizajna i tiska kataloga proizvoda i promotivnih letaka prilagođenih i skupini potrebitih korisnika za „lako razumljive materijale“ te izrađenih u skladu s upotrebom neškodljivih materijala.
  • Istraživanje inozemnog tržišta u trajanju od 8 mjeseci sa sukcesivnim uslugama angažiranih vanjskih suradnika za obavljanje poslova: izrade analize pojedinačnih tržišta Slovenije i Poljske, izrade analize boniteta potencijalnih poslovnih partnera te izrade strategije nastupa na pripadnim tržištima za 12 mjeseci.
  • Nastup na međunarodnom Sajmu u Sloveniji koji uključuje aktivnosti potrebne za prisutnost na Sajmu pod nazivom „Fairs of tastes“ u Ljubljani od 29.01.-01.02.2020. godine s troškovima koji sadrže najam izložbenog prostora, najam izložbene opreme, troškove kotizacije i upisa u katalog Sajma te troškove putovanja i smještaja djelatnika za vrijeme Sajma. Aktivnosti će se obavljati tijekom prosinca 2019. i u siječnju 2020. godine.
  • Nastup na međunarodnom Sajmu u Poljskoj pod nazivom „Worldfood“ u Warszawi u trajanju od 21.04.-23.04.2020. godine koji uključuje aktivnosti u trajanju od mjesec dana u travnju 2020. godine sa sadržajem najma izložbenog prostora i opreme, upisom u katalog izlagača, kotizacijom za prisutnost te troškovima putovanja i boravka djelatnika tvrtke u terminu održavanja Sajma.

Katalog (HR, SI)Katalog (EN, PL)


Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Marex-gel d.o.o.