Kontakt

Ovim putem potvrđujem da sam ispunjavanjem kontakt obrasca suglasan/a da se moji osobni podaci prikupe i obrađuju isključivo u svrhu kontakta za koju su i prikupljeni. Također, potvrđujem i da sam obaviješten/a da Marex-gel d.o.o. posluje sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) koja propisuje da dani osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez moje daljnje privole i da će biti čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe sve dok za tim postoji potreba ili ne postavim zahtjev za povlačenjem suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka.

Gdje se nalazimo?

Gdje se nalazimo?

Kontakt podaci

Marex-gel d.o.o.
Ulica braće Miroslava i Janka Perice 12
23000 Zadar
Hrvatska

Tel: 023-213-109
Tel: 023-214-554

Fax: 023-316-288

E-mail: info(znak-at)marex-gel(tocka)hr