Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020”
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

05.05.2020.

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
EU projekt „Sustav kvalitete i sigurnosti namirnica –NO RISK-“

S datumom 30.04.2020. godine tvrtka „ Marex - gel „d.o.o. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u visini od 93.563,75 kn za provedbu aktivnosti u razdoblju od 17.02.2020. do 17.02.2021. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta tj. posredničkim tijelom razine 1 i s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije tj. posredničkim tijelom razine 2.

Ukupna vrijednost Projekta obuhvaća aktivnosti u visini potrebnih sredstava od 137.59,375 kn raspoređenih na sljedeće aktivnosti:

 • Promidžba i vidljivost u trajanju od 12 mjeseci za vrijeme cijelog perioda Projekta, s djelovanjem u području:
  • ažuriranja www stranice i objavljivanja kontinuiranih informacija o tijeku Projekta te izrade dizajna i tiskanja plakata za informiranje djelatnika, partnera te javnosti o tematskoj cjelini Projekta
  • objave u stručnom časopisu o aktivnostima i utjecaju Projekta na razvoj poslovanja
  • objave u lokalnom tisku u cilju održavanja dugogodišnjih pozitivnih odnosa s javnošću
  • izrade slikovnih materijala za prikaz na voznom parku tvrtke
  • izrade novih tiskanih poslovnih dokumenta s vidljivošću aktivnosti Projekta
 • Upravljanje Projektom u trajanju cijelog perioda provedbe s angažmanom aktivnosti djelatnika tvrtke u administrativnim i upravljačkim poslovima te koordinaciji vanjskih suradnika
 • Uvođenje sustava upravljanja prema zahtjevima certifikacijske sheme FSSC 22000 s analizom i vrednovanjem postojećeg stanja, izradom plana provedbe projekta, usklađenjem dokumentacije i radnih postupaka te analizom opasnosti i procjenom rizika s periodom provedbe od drugog do sedmog mjeseca trajanja Projekta. Aktivnosti će provesti vanjska tvrtka specijalizirana za navedene postupke.
 • Edukacija djelatnika za upravljanje sustavom u trajanju aktivnosti od sedmog do devetog mjeseca provedbe Projekta uz postizanje kvalifikacije „internog“ auditora za voditeljicu proizvodnje. Aktivnosti će se obavljati „in house“ metodom za djelatnike iz domene proizvodnje i logistike.
 • Certifikacija sustava FSSC 22000 od strane vanjske certificirane konzultantske kuće aktivnostima preliminarne kontrole i analize, uklanjanja mogućih nesukladnosti te u konačnici izdavanjem certifikata propisanog sadržaja i formata. Opisane aktivnosti planirane su za završni termin provođenja Projekta.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Marex-gel d.o.o.