Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020”
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

05.02.2020.

Tvrtka „Marex-gel“ d.o.o. novim Projektom uspješno nastavlja korištenje sredstava EU fondova

Vezane novosti

17.02.2021.
Uspješno završena provedba EU projekta „Sustav kvalitete i sigurnosti namirnica – NO RISK“

05.05.2020.
Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekt „Sustav kvalitete i sigurnosti namirnica –NO RISK-“

Naziv Projekta
Sustav kvalitete i sigurnosti namirnica „No RISK“.

Kratki opis Projekta
Projekt će certificiranjem omogućiti prijavitelju sustavno vrednovanje i globalnu usklađenost u kontroli sustava prehrambene sigurnosti unutar proizvodnog procesa i lanca opskrbe.

Projektne aktivnosti obuhvatit će usklađenje poslovanja prijavitelja s normom FSSC22000 koja kombinira tri glavne značajke: integraciju dosadašnjih sustava koje tvrtka već provodi ( ISO 9001; ISO 14001 ), selektivnu metodologiju analize opasnosti i upravljanja rizicima u proizvodnim procesima linija smrznutih namirnica uz poboljšanje učinkovitosti i uspješnosti prehrambene sigurnosti temeljeno na dosadašnjem HACCP principu ,korištenje tehničkih specifikacija norme kao preduvjeta za „due diligence“ tj.dubinske analize pri komercijalnim i financijskim poslovima.

Ciljevi i očekivani rezultati Projekta
Projektne aktivnosti će tvrtki „Marex-gel“ d.o.o. omogućiti uključivanje u globalnu zajednicu subjekata koji uvođenjem norme FSSC22000 usvajaju kriterije razumijevanja na globalnoj razini sigurnosti proizvodnog procesa i poslovne strategije. Prisutnošću tvrtke na prvenstveno EU tržištu kupaca i dobavljača eliminirat će se bilo kakvo izravno ili neizravno oštećenje sudionika uz garanciju prijenosa odgovarajućih informacija putem prehrambenog lanca o sigurnosnim pitanjima. Ovakva pripadnost sustavu razvoja koji je prihvatljiv ukupnoj socijalnoj zajednici garantirat će tvrtki prijavitelju opstojnost na tržištu, usmjerenost na daljnje tehnološke inovacije,usvajanje standardnih radnih postupaka,podizanje radnih standarda među djelatnicima,regularnost koja eliminira korupcijske elemente te će potvrditi sposobnost za konkurentsko nadmetanje. Povećanje proizvodnih količina rezultirat će povećanjem opsega prihoda,usklađenjem opreme i poslovnog prostora te izvora energije sa višim standardima,zadržavanje zaposlenika u punoj zaposlenosti tijekom cijele poslovne godine,promptnost činjenja aktivnosti u pravo vrijeme i na pravi način.

Ukupna vrijednost Projekta
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 137.593,75 kn pri čemu se iz sredstava EU –a bespovratno financira iznos od 93.863,75 kn što je maksimalna razina potpore od 85% prihvatljivih troškova Projekta.

Razdoblje provedbe
Provedba Projekta planirana je u trajanju od 12 mjeseci počevši od 17.02.2020. do najdulje 17.02.2021.

Kontakt osoba za više informacija
Voditeljica Projektnog tima mr.sc.Sandra Lordanić Lukavac ; tel: 023-213-109.


Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Marex-gel d.o.o.